Samen naar School in Utrecht

Stichting De Asstronaut biedt kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand één op één begeleiding binnen de muren van een reguliere basisschool. We zijn een zorggroep met onderwijs componenten. Samen naar School Klas De Asstronaut is een uniek initiatief in de regio Utrecht en gestart in september 2021 in samenwerking met OBMS De Meander, Stichting Het Gehandicapte Kind, Handicap NL, het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs, KOOS en de Gemeente Utrecht.

Stichting de Asstronaut biedt kinderen begeleiding op maat mede door de hoge bezetting op de groep. We bieden begeleiding waarbij we de principes van Applied Behavior Analysis (ABA) therapie hanteren. Dit is een vorm van vroegtijdige, intensieve gedragstherapie welke wetenschappelijk bewezen is voor kinderen met (een vermoeden van) ASS. We richten ons op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt en laten het kind op zijn eigen manier ontwikkelen door zijn eigen intrisieke motivatie als basis te gebruiken.

De instroomleeftijd van de kinderen is tussen de vier en tien jaar oud. We zijn gevestigd in basisschool OMBS De Meander aan de Centrumlaan 1 in Utrecht. De Asstronaut gelooft dat kinderen met en zonder beperking van elkaar kunnen leren. Als kinderen op een jonge leeftijd met elkaar in contact komen zorgt dit voor prachtige inclusie momenten. Het doel is om de kinderen met en zonder speciale behoeften met elkaar in verbinding te laten komen op het schoolplein.

Als ouders van een zorgintensief kind willen wij bijdragen aan een inclusievere samenleving en laten zien dat de wereld kleurrijk is. Dat kinderen met en zonder beperking samen met elkaar kunnen spelen op een schoolplein. Want ieder kind heeft het recht om te leren.

De Asstronaut is een inclusieve ABA klas, volgens het ‘samen naar school’ principe van het NSGK, waar kinderen met ASS een plek vinden waar hun motivatie de sleutel is om te komen tot hun eigen mogelijkheden.

Algemene voorwaarden

Privacy beleid

Klachtenregelement