Stichting De Asstronaut is een zorg(onderwijs)groep voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en een (vermoeden) van autisme in de basisschoolleeftijd. Samen naar School Klas de Asstronaut biedt kinderen dagbehandeling en één op één begeleiding op basis van een maatwerk plan gericht op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. We werken met een multidisciplinair team volgens de principes van ABA therapie. We werken ontwikkelingsgericht volgens een behandelplan (Individueel Educatie Plan) en zijn een expertisecentrum op het gebied van ontwikkeling, gedrag en ABA therapie.

Het bijzondere aan de 1ste Samen naar School Klas van Utrecht is dat de Asstronaut zich bevindt in een reguliere basisschool. Samen naar School Klas De Asstronaut is een uniek initiatief in de regio Utrecht en gestart in september 2021 in samenwerking met OBMS De Meander, Stichting Het Gehandicapte Kind, Handicap NL, het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs, KOOS en de Gemeente Utrecht.

Door samen spelen, samen opgroeien, samen leren en samen naar school te gaan zorgen we voor een nieuwe inclusieve(re) generatie waar iedereen er bij hoort.

We bieden individuele begeleiding in een groepssetting met als doel het aanleren en generaliseren van vaardigheden die het kind (nog) niet zelfstandig beheerst. Hierbij kunt u denken aan sociale vaardigheden, communicatie, gedrag, zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden. De instroomleeftijd van de kinderen is vier tot maximaal tien jaar oud. De Asstronaut gelooft dat kinderen met en zonder beperking van elkaar kunnen en mogen leren. Als kinderen op een jonge leeftijd met elkaar in contact komen zorgt dit voor prachtige inclusie momenten. Het doel is om de kinderen met en zonder speciale behoeften met elkaar in verbinding te laten komen op het schoolplein.

Applied Behavior Analysis (ABA) therapie is een intensieve, vroegtijdige gedragstherapie welke de Asstronaut aanbiedt met behulp van goede begeleiding en behandelplannen opgezet door onze Board Certified Behavior Analyst (BCBA) en orthopedagoog. ABA therapie is wetenschappelijk bewezen voor kinderen met (een vermoeden van) ASS. We richten ons op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt met de eigen intrinsieke motivatie als basis. Dit gebeurd vanuit onze overtuiging dat elk kind kan leren.

Als ouders van een zorgintensief kind willen wij bijdragen aan een inclusievere samenleving en laten zien dat de wereld kleurrijk is. Dat kinderen met en zonder beperking samen met elkaar kunnen spelen op een schoolplein. Want ieder kind heeft het recht om te leren.

De Asstronaut is een inclusieve ABA klas, volgens het ‘Samen naar School’ principe van het NSGK, waar kinderen met ASS een plek vinden waar hun motivatie de sleutel is om te komen tot hun eigen mogelijkheden.

Algemene voorwaarden

Privacy beleid

Klachtenregelement