Klachtenregelement

Stichting de Asstronaut is een kleine organisatie en wij hechten aan open communicatie. We horen graag van u als er verbeterpunten zijn. Iedereen heeft in elke situatie recht om zich te mogen en kunnen uiten. Hieronder geven wij een korte toelichting op de behandeling van klachten, wie erbij betrokken zijn en wat u van ons als organisatie kunt verwachten. Wij kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren als wij weten waar u tegenaan loopt.

Wie kan een klacht indienen?
Cliënten en ouders / vertegenwoordigers die zorg van Stichting de Asstronaut ontvangen kunnen een klacht indienen.

U kunt een klacht mondeling indienen bij de direct betrokkene of de begeleider van uw kind. De direct betrokkene of begeleider van uw kind neemt de melding in behandeling en probeert de klacht of het probleem eerst zelf op te lossen. Naar aanleiding van de klacht gaan wij graag met u in gesprek. Een gesprek kan er voor een snelle oplossingen zorgen waar beide partijen tevreden over zijn. Als er een oplossing is zal dit schriftelijk opgenomen worden in het registratiesysteem van Stichting de Asstronaut.

Als het gesprek niet leidt tot een oplossing of het gewenste resultaat, kunt u een gesprek aanvragen met de directie. U kunt dit gesprek telefonisch of per e-mail aanvragen via telefoonnummer 06-23378665 of info@stichtingdeasstronaut.nl De directie neemt de klacht in behandeling en gaat met beide partijen in gesprek. Als het gesprek voor alle partijen tot een goede afwikkeling leidt, zal een samenvatting en de conclusie van het gesprek vastgelegd worden in het registratiesysteem van Stichting De Asstronaut.

Klachtenportaal Zorg
Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt zich bij ontevredenheid van het oplossen van uw klacht door ons als organisatie rechtstreeks wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. . Of als we er niet uitkomen en/of u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Zo bereikt u Klachtenportaal Zorg:

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting de Asstronaut.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van Stichting de Asstronaut, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Stichting de Asstronaut.nl

Zo bereikt u het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur