Partners

Dankzij de steun van onze partners kan stichting de Asstronaut zich richten op de ontwikkeling van de kinderen en bouwen aan haar Samen naar School Klas. Dank daarvoor!


www.nsgk.nl
www.handicap.nl
www.voorzorg-utrecht.nl

De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees – en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan ( innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website.