Wat doen we?

Zorggroep de Asstronaut biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsacherstand met een instroomleeftijd van vier tot tien jaar. We bieden dagbehandeling en begeleiding van maandag tot en met vrijdag. We hanteren een vaste dagstructuur met o.a. een kringmoment, vaste werkmomenten, fruit- en lunchmomenten, knutselactiviteiten, gymmen, etc.

De Asstronaut werkt met Ondersteunende Communicatie (OC) zoals PECS en picto’s, gebarentaal waarbij de begeleiders o.a. OC inzetten op het gebied van communicatie, sociale vaardigheden en zelfredzaameid. Een voorbeeld is het aanleren van twee gebaren per week aan de hand van het maandthema. Tevens hebben wij de benodigde expertise in huis voor het gebruik van verschillende spraakcomputers of vragen wij hiervoor ondersteuning aan bij zorgpartners.

ABA staat voor Applied Behavior Analysis en is een vorm van vroegtijdige, intensieve gedragstherapie. De begeleidingsvormen PRT (Pivotal Response Training) en DTT (Discrete Trial Training) zijn gebaseerd op de gedragsprincipes van ABA. Alle onderdelen worden afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. PRT heeft de focus op communicatie en motivatie terwijl DTT wordt ingezet voor het aanleren van (schoolse) vaardigheden en verhogen van zelfredzaamheid. De behandeling is gericht op het aanleren, inslijten en generaliseren van vaardigheden. Door het belonen, ondersteunen en oefenen van gewenst gedrag, middels positieve communicatie worden succeservaringen, contacten, het vergroten van zelfregie en initiatieven gestimuleerd.

ABA is de overkoepelende naam voor vroegtijdige gedragstherapie, ook wel Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) genoemd. ABA is gebaseerd op meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek. Volgens een groot aantal studies blijkt EIBI de meest effectieve behandelmethode te zijn voor kinderen met autisme (verwijzing: Gezondheidsraad 2009. Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders, Den Haag, Gezondheidsraad, p. 59-60).