Onze jeugdzorgprofessionals vormen samen een jong, enthousiast en creatief team met affiniteit voor de doelgroep en hun gezinnen. De begeleiders zijn MBO, HBO en universitair geschoold en hebben ABA therapie vakkennis. Ons team bestaat uit 1 orthopedagoog en 1 ontwikkelingspsychologe / Board Certified Behavoir Analyst (BCBA) welke de Individuele Educatie Plannen voor de kinderen opstellen. Tevens bieden zij ouderbegeleiding aan en bieden supervisie en coaching aan de persoonlijk begeleiders.

Het team van begeleiders bestaat uit een supervisor met Registered Bahavior Technician (RBT) registratie, ABA trainers, ABA begeleiders en een stagiair. Het team wordt ondersteund door een logopedist en waar wenselijk een S.I. therapeut, ergotherapeut, fysiotherapeut etc.. De kinderen hebben allen een eigen mentor en werken wekelijks met een vast aantal begeleiders zodat doelen eigen gemaakt en gegeneraliseerd kunnen worden.

Elk teamlid zorgt ervoor dat de kinderen zich mogen en kunnen ontwikkelen op hun eigen manier.

De begeleiders in de samen naar school klas bieden onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een beperking op een reguliere school. Dit gebeurd vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom proberen we waar mogelijk kinderen met en zonder handicap bij elkaar te laten aansluiten.

Wij zijn de eerste Samen naar School Klas van Utrecht en gevestigd in basisschool de Meander in De Meern. We bieden individuele begeleiding in een groepssetting met als doel het aanleren en inslijten van vaardigheden die het kind (nog) niet zelfstandig beheerst of kan leren vanuit zijn omgeving. Hierbij valt te denken aan sociale vaardigheden, spraak, gedrag, zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden.

Door mee te doen op de school in de wijk worden kinderen omringd door een rijk taalaanbod, doen zij spelervaringen op en worden zij in hun ontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren van elkaar. De leerlingen van de basisschool leren de kinderen met beperking kennen en begrijpen, omdat ze samen spelen of voorlezen in de Samen naar School Klassen. Dit zorgt voor inclusiviteit, diversiteit, zorgzaamheid en draagt bij aan nieuwe vriendschappen.

Ouders van kinderen die kiezen voor een Samen naar School klas kiezen voor een reguliere onderwijsomgeving in hun eigen wijk en gemeente omdat hun kind enorm geniet van de contacten met kinderen zonder beperking. Hun kind leert meer in contact met leeftijdgenoten zonder beperking. En kinderen zonder beperking? Zij leren dat iedereen erbij hoort!

(Bron: samennaarschool.nl)